Nepsy – ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus sopii henkilöille, joilla on eritasoisia toiminnanohjauksen taitojen vaikeuksia tai neuropsykiatrinen oireyhtymä, esimerkiksi ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä ja samalla myönteisen elämänpolun rakentumista.


Ratkaisukeskeinen lähetymistapa

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa kannustavia, konkreettisia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen ja ongelmien ratkaisuun. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään ohjaamaan asiakasta ja hänen verkostoaan ongelmakeskeisestä ajattelusta, puheesta ja toiminnasta ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen toimintaan. Syiden ja syyllisten etsimisen sijaan ratkaisukeskeisten menetelmien avulla keskitytään asiakkaan aikaisempiin onnistumisiin, hänen vahvuuksiinsa sekä piilevien voimavarojen käyttöönottoon ja myönteisten tunnekokemusten lisääntymiseen.


Opi lukemaan tilanteita ennakkoon

Neuropsykiatristen vaikeuksien kanssa kamppailevan ja hänen lähipiirinsä on tärkeää oppia ennakoimaan tilanteita. Etenkin lähipiirin kannattaa opetella "lukemaan" Nepsy-henkilöä, jotta he voisi olla apuna ja tukena riittävän aikaisin. Nepsy-opintojeni lisäksi minulla on itselläni Nepsy-oireinen poika. Olen saanut viedä käytäntöön monia erilaisia harjoitteita ja oppia niiden kautta; minulla on siis oma, henkilökohtainen valmentaja tällä sektorilla!