Tiimivalmennus ja myyntikoulutus

Tiimivalmennus on toimiva tapa lisätä henkilökunnan motivaatiota. Yrityksenne tarpeista riippuen valmennus voi painottua joko tiimirooleihin ja tiimidynamiikkaan tai sen kärkenä voi olla vaikkapa myyntikoulutus tai lisämyynnin tehotyöpaja. 

Lisämyyntikoulutus apteekin henkilökunnalle

Apteekin henkilökunta on ammattimainen ja asiantunteva lääkeneuvonnassa, mutta taitavatko he asiakkaan tarpeiden kartoituksen ja aktiivisen myynnin? Ojentaako henkilökunta asiakkaalle vain hänen kysymänsä tuotteet ja ohjaa kassalle? Jotain kuitenkin unohtui: tarvekartoitus ja kokonaisvaltainen ongelmanratkaisu jää usein tekemättä. Mitä useammin ylität asiakkaan odotukset, sen tyytyväisempiä asiakkaasi ovat. Lisämyyntikoulutus sopii apteekkien lisäksi myös muille toimialoille – ota yhteyttä ja kysy lisää!

Räätälöity tiimivalmennus 

Tiimivalmennus voidaan räätälöidä täysin yrityksenne tarpeisiin. Muutaman tunnin tiimivalmennuksessa voidaan pureutua esimerkiksi henkilökunnan persoonallisuustyyppeihin ja tiimidynamiikkaan eli persoonallisuuksien huomioimiseen jokapäiväisessä työarjessa tai se voidaan toteuttaa päivän kestävänä workshopina, jolloin mukaan voidaan ottaa myös myynti-, markkinointi- tai esillepanokoulutusta.


Jos järjestettävänäsi on esimerkiksi tiimipäivä, henkilöstöpäivä, henkilöstön kehittämispäivä tai tyhy-päivä, räätälöity tiimivalmennus esimerkiksi enneagrammiin ja muihin persollaisuustesteihin perustuen on paitsi hauska, myös erittäin hyödyllinen ohjelmasisältö tilaisuuteesi. Persoonallisuustyypit voidaan haluttaessa räätälöidä visuaalisesti juuri teidän yritykselle / yhteisölle sopivaksi, jolloin asiasta saadaan entistä mieleenpainuvampi!